สำนักพิธีการ CP
หัวข้อ
หน้าแรก

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

แผนที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ติดต่อ

กระดานข่าว

ภาพกิจกรรม


บทความ

บทความล่าสุด
ส่องกล้องมองคำว่า"ทุ...
เเด่ทุกท่านที่ "มีเเ...
ปล่อยวางได้หมดแล้ว ?
ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่ง...
ข้อคิด คำคม พระพรหมค...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เว็บเครือซีพี
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา
เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์การพุทธศาสนิก สัมพันธ์แห่งโลก
เว็บไซต์มหาเถรสมาคม
เว็บไซต์องค์กรศาสนา
เว็บไซต์ธรรมมะ
ธรรมะ 5 นาที
พุทธทาสศึกษา
กุศล.คอม
ซีดีธรรมะ
รวมรูปพระพุทธศาสนา


วัดในกรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดกำแพง
วัดเจ้าอาม
วัดชนะสงคราม
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดชิโนรสารามวรวิหาร
วัดดุสิดารามวรวิหาร
วัดปากน้ำ
<รวมวัดทั้งหมดใน กทม.>
แนะนำลิงค์ธรรมะ


กระดานข่าว
กระทู้ล่าสุด
new moon the movie g...
ไม่มีหัวข้อ
Tadacip 20mg online ...
как...
ฟังถ่ายทอดสดการเข้าค...
กระทู้ยอดนิยม
ฟังถ่ายทอดสดการเข... [3]
ไม่มีหัวข้อ [2]
อยากทราบรายละเอีย... [2]
ка... [0]
Dating athol spri... [0]
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 32123
สมาชิกล่าสุด: Faiclefladirl
แบบสำรวจ
การเช้าชมเว็บนี้

ช้ามาก

พอใช้

เร็วมาก

คุณต้องเข้าระบบก่อนลงคะแนน.
Last Seen Users
apcheapbangles01:21:27
acolackisamu05:10:05
unrounsalv10:29:47
ffsniffensebr10:30:15
ttretteniki11:03:35
uybuysexy19:28:25
tsntsjoel 1 day
molmorva 1 day
nothenorthface 2 days
wauckwaltenels 2 days
การนิมนต์พระสงฆ์
      การนิมนต์พระสงฆ์ คือ การที่เจ้าของงาน หรือผู้แทนเจ้าของงาน ไปติดต่อแจ้งความจำนงกับเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ขออาราธนา คือ ขอเชิญพระภิกษุสงฆ์ตามจำนวนที่ต้องการให้ไป ประกอบพิธีในงานมงคล หรือ งานอวมงคล ซึ่งได้กำหนดจะจัดทำขึ้น ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น นิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ ไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรส ที่บ้านเป็นต้น

การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรส
      การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญงานมงคลทั่วไปนิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน
อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕ รูป คือ พระสงฆ์ปัญจวรรค ส่วนจำนวนพระภิกษุสงฆ์ข้างมาก ไม่มีกำหนดตามกำลัง ศรัทธา ของเจ้าภาพยิ่งมีจำนวนมากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มบุญกุศลมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ กำลังทรัพย์ และพอเหมาะแก่สถานที่ซึ่งจะอำนวยให้เป็นประการสำคัญ

      การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญงานมงคลสมรสนั้น แต่เดิมมานิยมนิมนต์พระภิกษู ุสงฆ์ จำนวนคู่ คือ ๖ รูป ๘ รูป ๑๐ รูป ๑๒ รูป เป็นต้น เพื่อกำหนดแบ่งให้ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวเลือก นิมนต์ พระภิกษุที่มีความรู้จักมักคุ้นกับตระกูลของตนฝ่ายละเท่า ๆ กัน จะได้ไม่ได้เปรียบและไม่เสียเปรียบ กันและกันแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ พิธีทำบุญงานมงคลทุกประเภท รวมทั้งพิธีทำบุญงานมงคลสมรสด้วยโดยมาก มักนิยมนิมนต์ พระภิกษุสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๙ รูป ทั้งนี้ เพราะชาวบ้านโดยมากถือกันว่า เลข ๙ นั้นการออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า “ ก้าว “ คือก้าวหน้า หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง หรือ ถือกันตามมหา ทักษาพยากรณ์ว่า เลข ๙ นั้น เท่ากับกำลังพระเกตุ ๙ ซึ่งอาจคุ้มครองป้องกันภยันตรายได้นานาประการ และถือกันตามคติทางพระพุทธศาสนา ว่า เลข ๙ นั้น เท่ากับนวหรคุณ ๙ ประการ อันเป็นสิริมงคลอย่างสูง และเท่ากับโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ซึ่งเป็นผลที่ยอดเยี่ยมสูงสุดในพระพุทธ ศาสนา

การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุ
      การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุนั้น นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนเกินกว่า อายุของเจ้าภาพ ขึ้นไป ๑ รูปเช่น
ทำบุญอายุ ๔๘ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๔๙ รูป
ทำบุญอายุ ๖๐ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๖๑ รูป
ทำบุญอายุ ๗๒ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๗๓ รูป
ทำบุญอายุ ๘๔ ปี นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๘๕ รูป เป็นต้น

การนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอวมงคลการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีงานอวมงคล เกี่ยวเนื่องกับศพนั้น นิยมนิมนต์พระสงฆ์มีจำนวน
ดังนี้ : -
๑. พิธีสวดพระอภิธรรม นิยมนิมนต์จำนวน ๔ รูป เป็นอย่างน้อย
๒. พิธีสวดหน้าไฟ เวลาเผาศพ นิยมนิมนต์จำนวน ๔ รูป เป็นอย่างน้อย
๓. พิธีสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลศพ เช่นงานทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน เป็นต้น นิยมนิมนต์ พระสงฆ์ ๕ รูป ๗ รูป ๑๐ รูป ๒๐ รูป หรือตามกำลังศรัทธา และพอเหมาะแก่สถานที่นั้น ๆ
๔. พิธีสวดแจงงานฌาปนกิจศพ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป ๒๕ รูป ๕๐รูป ๑๐๐ รูป ๕๐๐ รูป หรือนิมนต์หมดทั้งวัด
๕. พิธีสวดมาติกาบังสุกุลศพ นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนเท่าอายุของผู้ตายที่บำเพ็ญกุศลอุทิศให้นั้น เช่น ผู้ตายอายุ ๗๕ ปี ก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์ ๗๕ รูป สวดมาติกาบังสุกุล เป็นต้น หรือจะนิมนต์จำนวนน้อยกว่า อายุผู้ตายก็ได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่มีข้อห้ามแต่ประการใด

วิธีนิมนต์พระสงฆ์
      การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปประกอบพิธีในงานมงคลหรือ งานอวมงคลต่าง ๆ นั้น นิยมปฏิบัติกันทั่วไป ทั้งการนิมนต์ด้วยวาจาและการนิมนต์ด้วยการทำหนังสือฎีกานิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นงานพิธีทำบุญ ส่วนตัว เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้านประจำปี เป็นต้น ก็นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ด้วยวาจา โดยไปติดต่อนิมนต์ด้วยตนเอง

      ถ้าเป็นงานพิธีทำบุญเกี่ยวกับทางราชการ เช่น งานทำบุญพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ราชการ งานทำบุญพิธี ีเปิดอาคารสถานที่ราชการ เป็นต้น ก็นิยมทำหนังสือฎีกานิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพระสงฆ์จะได้ทราบ กำหนดเวลาที่แน่นอนและเพื่อป้องกันความหลงลืมอีกด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบ พิธีในงานมงคล และงานอวมงคลทุกประเภทนั้น นิยมกราบเรียนให้พระสงฆ์ทราบโดยย่อ ดังนี้ ;-
๑. พิธีทำบุญปรารภงานอะไร?
๒. กำหนดงานวันที่ เดือน พ.ศ. ตรงกับวันขึ้น-แรมเดือนอะไร
๓. สถานที่ไหน?
๔. ต้องการพระสงฆ์จำนวนเท่าไร?
๕. จะจัดรถมารับ หรือ จะให้พระสงฆ์เอง?
๖. จะจัดรถมารับ เวลาเท่าไร?
ฯลฯ

ข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับการนิมนต์พระ
      การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วฉันเช้า หรือ ฉันเพลนั้น มีพระวินัยพุทธบัญญัติเป็น ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันสืบมาว่าทายกนิมนต์ออกชื่อโภชนา เช่น นิมนต์ฉันขนมเบื้อง หรือ ขนมจีน เป็นต้น พระสงฆ์ ไม่รับนิมนต์ ถ้ารับนิมนต์แล้วฉัน เป็นอาบัติปาจิตตีย์ทุกคำกลืน ทายกผู้เข้าใจพระวินัยพุทธบัญญัติ จึงนิยมนิมนต์แต่เพียงว่า นิมนต์รับบิณฑบาตหรือรับภิกษาหรือนิมนต์ฉันเช้า หรือ ฉันเพล ดังนี้ พระสงฆ์ จึงรับนิมนต์ได้ไม่มีโทษทางพระวินัย


ตัวอย่างฎีกานิมนต์พระสงฆ์

ฎีกาอาราธนา


      ขออาราธนา-………………….วัด……………………………….
เจริญพระพุทธมนต์ (สวดพระพุทธมนต์ ใช้เฉพาะงานศพ )
แล้วฉันภัตตาหารเช้า ( หรือเพล ) ในงาน………………………………………..
วันที่ ……เดือน………………พ.ศ. …………..เวลา………………….น.
ตรงกับวันขึ้น………แรม………..ค่ำเดือน…………..ณ บ้านเลขที่…………….
หรือหมู่ที่)……………….ถนน…………….ตำบล……………………………….
อำเภอ………………………………จังหวัด…………………………………….

ลงนาม………………………ผู้อาราธนา
………/……………/……………ข้อมูลอ้างอิง :ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๘)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

โดย webmaster เมื่อ ตุลาคม 24 2006 12:44:450 ความเห็น : 5884 อ่าน - พิมพ์
ความเห็น
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.
ระดับคะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
Clock
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ศีลธรรมชีวิตประจำวัน
มงคลชีวิต 38 ประการ
ธรรมะด้วยเรื่องธรรมชาติ
ธรรมะด้วยชีวิตประจำวัน
อัลบั้มภาพล่าสุด

22.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...


21.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...


20.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...


19.พิธีบำเพ็ญกุศล เค...

ฟังบทสวดมนต์
บทแผ่เมตตา
บทสวดเจริญพุทธมนต์
บทสวดบูชาดวงชะตา
บทสวดธรรมจักร
บทสวดชัยมงคลคาถา
บทสวดพระคาถาชินบัญชร
ฟังบทสวดมนต์ทั้งหมด>>>
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
วัดประจำรัชกาลที่ ๕
วันสำคัญพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

apcheapbangles
25/07/2014 16:54
[b][url=http://www.nikeai
rjordanuk.org/]Nike Air Max[/url][/b] [b][url=http://www.nikeai
rjordanuk.org/]Nike Factory Outlet[/url][/b] these internet sites regularly and loose time waiting for


apcheapbangles
25/07/2014 16:54
[b][url=http://www.nikeai
rjordanuk.org/]Nike Store[/url][/b] [url=http://nikeclothingo
utletonline916.webs.com]N
ike Store[/url] [b][url=http://www.nikeai
rjordanuk.org/]nike cheap nike[


uybuysexy
24/07/2014 22:47
[b][url=http://settlesour
ce.net/]New Balance[/url][/b] [b][url=http://settlesour
c<strong><a href="http://settlesourc
e.net/">New Balance</a></strong> <


uybuysexy
24/07/2014 22:46
<strong><a href="http://settlesourc
e.net/">New Balance</a></strong> <br><strong><a href="http://settlesourc
e.net/">New Balance out


uybuysexy
24/07/2014 22:45
[b][url=http://www.timber
landbootsoutletstores.com
/]black<strong><a href="http://www.timberl
andbootsoutletstores.com/
">black timberland boots</a></strong


ข้อความทั้งหมด
Untitled Document

—————————————————————————————————

สำนักพิธีการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เลขที่ ๕๗๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๒-๙๕๑๑ , ๐-๒๖๒๒-๙๕๒๒ โทรสาร. ๐-๒๖๒๒-๙๕๕๕
(ขอสงวนลิขสิทธ์รูปภาพของเว็บไซด์นี้)
Email : piteekarn@buddha-cp.com

—————————————